افتخار آفرینان هنرستان غیردولتی فرهنگ

پذیرفته شدگان هنرستان فرهنگ در دانشگاه سال تحصیلی 99

دانش آموزان پر توان هنرستان غیردولتی فرهنگ نه تنها در در رشته های فنی بلکه در سایر رشته ها با شرکت در آزمون های ورودی دانشگاه ها مشغول به تحصیل شده اند.

این مهم نشان از توانای بالای هنرآموزان ما است.

به امید موفقیت های روز افزون برای همه دانش آموزان سرزمینمان

گزارش تصویری